Başkan Uzkınay'dan İlk 5000'e Davet Başkan Uzkınay'dan İlk 5000'e Davet
Toplantıda görüşülecek olan gündem maddeleri şu şekilde; 1-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün İptal Edilen Yapı Kayıt Belgelerine Kesilen Cezalar Hakkında konulu teklif yazısının görüşülmesi 2-Fen İşleri Müdürlüğü’nün Hidromek A5 Kazıcı Yükleyici Aracın Kamuya Tahsisi konulu teklif yazısının görüşülmesi 3-İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün “Bağımsız Atık Toplayıcılarının Çalışma Usul ve Esasları” konulu teklif yazısının görüşülmesi 4-05/05/2022 tarih ve 126 Sayılı, Atariye Mahallesi 123 Ada 45, 46 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Konulu Meclis Kararımızın Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından iade edilmesi üzerine konunun yeniden Meclisimizce görüşülmesi talebini konu alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 230/8/2022 tarih ve 33225 sayılı teklif yazısının görüşülmesi 5-09/05/2022 tarih ve 163 Sayılı, Yalıntaş Mahallesi 243 Ada 14 Parsele Ait 1/1000 İlişkin Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Meclis Kararımızın Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından iade edilmesi üzerine konunun yeniden Meclisimizce görüşülmesi talebini konu alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 230/8/2022 tarih ve 33228 sayılı teklif yazısının görüşülmesi 6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23/08/2022 tarih ve 33224 sayılı Aksa Doğalgaz Firmasının Lalaşahin Mahallesi, Orta Mahalle ve Züferbey Mahallesinde yer alan ve imar planı olmayan bazı bölgelere doğalgaz arzının sağlanması için Meclis Kararı alınması talebini konu alan teklif yazısının görüşülmesi 7-Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün “Araç Alımı Konulu; Kazıyıcı Yükleyici (Bekoloder), Yükleyici (Loder), Tır (Çekici), Dorse, Binek Araç, Engelli Taşıma Aracı, Kapalı Kasa Kamyonet, Damperli Kamyon, Çift ve Tek Kabin Kamyonet, Damperli Kamyonet, Otobüs, Minibüs ve Paletli Eskavatör” nitelikli araçların tedarik edilebilmesi için Meclis Kararı alınması talebini konu alan teklif yazısının görüşülmesi 8-Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün “Kira Sözleşme Feshi” konulu teklif yazısının görüşülmesi 9-İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün “Yönetmelik Değişikliği” konulu teklif yazısının görüşülmesi 10-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün “ Fevzidede Mahallesi Halısaha 10 Yıllık  Kiralama” konulu teklif yazısının görüşülmesi 11-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Atariye Mahallesi 125 ada 394 parsel ve Fevzidede Mahallesi 1100 ada 1 parsel numaralı taşınmazların Belediye ihtiyaçları doğrultusunda üzerinde peyzaj hizmetlerinde kullanılmak üzere bitki ve fidan yetiştirilmesi amacıyla hazineden tahsisinin talep edilmesi konulu teklif yazısının görüşülmesi 12-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Fevzidede Mahallesi 1101 ada 1 parselin Bedelli Devrini konu alan teklif yazısının görüşülmesi 13-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Plan Değişikliği Askı itirazları konulu teklif yazısının görüşülmesi 14-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Güneş Enerji Santrali yapım işleri için Belediye Başkanı Mehmet KANAR’a yetki verilmesi konulu teklif yazısının görüşülmesi
Editör: Haber Merkezi