Mobilya Dekorasyon Kazandıran Bölüm Oldu Mobilya Dekorasyon Kazandıran Bölüm Oldu
Ocak ayı meclis toplantısının gündem maddeleri ise şu şekilde olacak: 1 - Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün "Yol Harcamalarına Katılım Payı" konulu teklif yazısının görüşülmesi 2 - Yazı İşleri Müdürlüğü'nün "Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi" konulu teklif yazısının görüşülmesi 3 - Yazı İşleri Müdürlüğü'nün "Meclis Üyeleri Huzur Hakkının Belirlenmesi" konulu teklif yazısının görüşülmesi. 4 - Yazı İşleri Müdürlüğü'nün "Denetim Komisyonu Emrinde Görevlendirilecek Personel" konulu teklif yazısının görüşülmesi. 5 - Yazı İşleri Müdürlüğü'nün "Denetim Komisyonu ()ye Seçimi" konulu teklif yazısının görüşülmesi. 6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün Şeyhmüftü Mahallesi 15 Ada 22 Parsel Geri Satın Alma Talebi konulu teklif yazısının görüşülmesi 7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün Atariye Mahallesi 125 ada 371 Panel Gençlik Merkezi Tahsisi konulu teklif yazısının görüşülmesi 8- Başkanlık Makamının 28/12/2022 tarihli, Moldova Cumhuriyetinde bulunan kardeş şehrimiz Gagauz Yeri Kıpçak Köyü Belediyesi ile kardeş şehir ilişkimiz doğrultusunda bölgeye bir çocuk parkı yapılması ve park alanına spor aletlerinin tarafımızca kurulması konulu yazılı teklifınin görüşülmesi 9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Hamidiye Mahallesi 685 ada 36 ve 37 parsellere ilişkin plan değişikliğini konu alan teklif yazısının görüşülmesi
Editör: Haber Merkezi