Cumhuriyet Halk Partisi Kongreye Gidiyor Cumhuriyet Halk Partisi Kongreye Gidiyor
Rahmetin ve bereketin bol olduğu Kadir Gecesi her yıl Müslümanlar tarafından heyecanla bekleniyor. Bu akşam idrak edilecek olan Kadir Gecesi’nde ibadetler edilecek ve dualar okunacak. Kadir Gecesi’nin Önemi: Kuran-ı Kerim’in Hz. Muhammed'e vahyedildiği gece olarak kabul edilir. Kuran-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde de bahsedilen Kadir Gecesi, Allah'ın insanlara olan merhametinin ve bağışlamasının yoğun bir şekilde hissedildiği bir gecedir. Bu gece ibadetler yapmak, dua etmek ve günahlarından arınmak isteyen Müslümanlar için büyük bir fırsattır. Kadr suresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah’ın izniyle melekler ve Cebrail yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur. Kadr suresinde verilen bilgiler, Kuran’ın Ramazan Ayında (el-Bakara 2/185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede (ed-Duhân 44/3-4) indirildiğine dair ayetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar. Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler (Buhârî, “Fażlü leyleti’l-Ḳadr”, 2-3; Müslim, “Ṣıyâm”, 205-220) gecenin tespitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir. Kadir Gecesi Fazileti Nedir? Kadir Gecesi'nden Kur'an-ı Kerim'in Kadir Suresi'nde bahsedilmektedir. Surede Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi indirilmeye başladığı ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilmiştir. Bakara Suresi 185. ayette ise Kur'an-ı Kerim'in Ramazan Ayı'nda indirilmeye başladığı ifade edilmiştir. Bu bilgiler ışığında Kur'an-ı Kerim'e göre Kadir Gecesi Ramazan ayı içerisinde yer almaktadır. Ancak Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nin Ramazan ayı içerisinde olduğu ifade edilmekle beraber Ramazan Ayı'nın hangi gecesi olduğu net olarak ifade edilmemiştir. Bu durumda ise İslam alimleri Hz. Muhammed'in bu konuyla ilgili hadislerine bakıp Kadir Gecesi'nin Ramazan Ayı'nın her gecesinde aranması gerektiğini vurgulamakla beraber, bu gecenin Ramazan Ayı'nın son on gecesinde bir olduğuyla ilgili genel kanaate varmıştır. İslam alimleri namaz borcu olanların mübârek gecelerde kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir. - Kur’ân-ı Kerîm okumak - Tevbe istiğfar etmek - Salat u selam getirmek - Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak - Allah'ı çokça zikretmek - Sadaka vermek
Editör: Haber Merkezi