Öz alınan karardan bir önce geri dönülmesi gerektiğini belirtirken uygulamanın ülke ekonomisine zarar verdiğine vurgu yaptı.

Dünya genelinde tarım sektörü, bir ülkenin ekonomik büyümesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Tarım ürünleri birçok ülkenin ihracat gelirlerinin önemli bir bölümünü oluştururken, ülkeler arasındaki ticarette de büyük bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda önemli bir tarım ürünü olan domatesin ihracatına kota getirilmesi, ülke ekonomisine büyük  zararlar getirmektedir.

Bursa ilimizin Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçeleri sanayi tipi domates üretiminin merkez üsleri konumundadır;

Dolayısı ile domates ihracatına kota getirilmesi ilçelerimizin ekonomik durumunu olumsuz yönde etkilerken, bu sektörün paydaşlarını çok zor durumda bırakmıştır.

Biz Tekgıda-İş sendikası olarak bu bölgede genelde tarıma dayalı üretim yapan iş yerlerinde  örgütlüyüz, bu sebeple bölgede faaliyet gösteren ve domates ihracat kotası uygulamasından olumsuz yönde etkilenen işyerlerimizin sesinin duyulmasını ve bir yanlıştan dönülmesini istiyoruz;

Tarım sektörünün gelişimine olumsuz yönde etki eden bu uygulamadan vazgeçilmesi, örgütlü olduğumuz işyerlerinin rekabetçi gücünü artıracak, aynı zamanda ülkemize dış pazardan gelecek destek ile işletmelerimiz olumlu yönde bir gelişme gösterecektir.

Domates ihracatındaki kota kısıtlamasının kalkmaması halinde oluşan oluşacak sorunları  3 ana başlıkta değerlendiren Öz, şu ifadelere yer verdi;

‘’Domates ihracatındaki kota uygulaması başta ülkemiz olmak üzere, iş yerlerimize, çalışanlarımıza, çiftçimize, nakliyecimize yani kısacası tüm bu işin paydaşlarına zarardan başka getirisi olmayacak bir uygulamadır.

Başta ülke menfaatlerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın tarım ve üretimin günden güne daha da değer kazandığı bir süreçte bu yanlıştan bir an önce dönülüp işletmelerimizi ve üreticilerimizi destekleyici politikalar izlenmesi bizler için büyük önem arz etmektedir.

Kota sistemi, bir ülkenin belirli bir dönemde, belirli bir ürünün ihracatına koyduğu sınırlamalar olarak adlandırılır, kota sistemi yerli üreticileri korumak, iç piyasayı düzenlemek veya dış pazarlarda rekabet avantajı elde etmek gibi çeşitli nedenlerle uygulanabilir. Ancak, domates gibi tarım ürünlerinin ihracatına kota getirilmesi, birçok ekonomik zararı beraberinde getirebilir.

Gelir Kaybı: Domates üreticileri için ihracat, ek gelir sağlama ve büyüme fırsatı sunar. Domates ihracatına kota getirilmesi, üreticilerin uluslararası pazarlardaki talepten yararlanma fırsatını kısıtlar. Bu durum, üreticilerin gelir kaybına neden olabilir ve tarımsal faaliyetleri üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.

İstihdam Azalması: Domates ihracatına kota getirilmesi, tarım sektöründe istihdamı azaltır. İhracatın kısıtlanması, üretim hacmini düşürür ve bu da tarım işçilerinin, nakliyecilerin, fabrika işçilerinin işlerini kaybetmelerine neden olur. Bu durum, genellikle tarım sektöründe üretim yapmaya çalışan düşük gelirli kesimleri etkiler ve sosyal sorunlara yol açar.

Rekabet Gücünün Azalması: Domates ihracatında kota uygulaması işletmelerin rekabet gücünü azaltarak, işletmelerin zorlanması ve üreticilerin faaliyetlerinin sekteye uğramasına sebebiyet vererek üretimde telafisi olmayan yaralara yol açabilir.

Ankette Hangi Mahalle En Fazla Oyu Aldı? Ankette Hangi Mahalle En Fazla Oyu Aldı?

Sonuç olarak; Tüm paydaşlar için büyük önem arz eden bu konunun takipçisi olarak bundan sonraki süreçte çözüm üretilmesi adına her türlü platformda bu yanlıştan dönülmesi için gerekli olan tüm faaliyetlere destek vereceğimizi kamuoyunun bilmesini isterim.’’dedi.

Editör: Haber Merkezi