Mustafakemalpaşa Belediye Meclsi Eylül ayı ilk oturumu 6 Eylül Çarşamba günü saat 15:00'te Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek. 

13 Maddeden oluşan meclis toplantısında şu konular görüşülecek;

1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 'Asansör Periyodik Kontrol Protokolü' konulu teklif yazısının görüşülmesi

           2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 'Belediye Meclisimizin 06.02.2023 tarih ve 45 sayılı kararı ile uygun bulduğu, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.03.2023 tarih ve 454 sayılı  kararı ile onayladığı İlçemiz Yalıntaş Mahallesi 1543 ve 1544 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin ilgi yazıya istinaden Belediyemiz Meclisince yeniden değerlendirilerek karar alınması' konulu teklif yazısının görüşülmesi

           3. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 'Belediye Meclisimizin 09.01.2023 tarih ve 21 sayılı kararı ile uygun bulduğu, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.03.2023 tarih ve 454 sayılı kararı ile onayladığı İlçemiz Hamidiye Mahallesi 685 ada 36 ve 37 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin ilgi yazıya İstinaden Belediyemiz Meclisince yeniden değerlendirilerek karar alınması' konulu teklif yazısının görüşülmesi.

           4. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 'Belediye Meclisimizin 06.06.2022 tarih ve 175 sayılı karan ile uygun bulduğu, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.07.2022 tarih ve 1006 sayılı kararı ile onayladığı İlçemiz Tepecik Mahallesi muhtelif ada ve parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin ilgi yazıya İstinaden Belediyemiz Meclisince yeniden değerIendirilerek karar alınması' konulu teklif yazısının görüşülmesi.

           5. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 'Belediye Meclisimizin 06.06.2022 tarih ve 174 sayılı kararı ile uygun bulduğu, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.07.2022 tarih ve 1006 sayılı karan ile onayladığı İlçemiz Yalıntaş Kavşağına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin ilgi yazıya İstinaden Belediyemiz Meclisince yeniden değerlendirilerek karar alınması' konulu teklif yazısının görüşülmesi

          6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 'İlçemiz Fevzidede Mahallesi 186 ada 6 nolu parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği' konulu teklif yazısının görüşülmesi.

5 Gündür Yaşam Mücadelesi Veriyordu 5 Gündür Yaşam Mücadelesi Veriyordu

​          7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Belediye Meclisimizin 10.10.2022 tarih ve 268 sayılı kararı ile uygun bulduğu, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.012023 tarih ve 153 sayılı kararı ile onayladığı İlçemizin Behram Mahallesi 1049 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının Belediyemiz Meclisince yeniden değerlendirilerek karar alınması' konulu teklif yazısının görüşülmesi.

         8. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 'Yalıntaş Mahallesi 423 Ada 1 Parsel Kiralama Talebi' konulu teklif yazısının görüşülmesi.

         9. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 'Çördük Mah. 836 Parsel Kısmi Tahsis' konulu teklif yazısının görüşülmesi. 

        10. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 'Züferbey Mahallesi Buskimatik Yeri Tahsisi' konulu teklif yazısının görüşülmesi.

        11. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 'Karaorman Mahallesi 1148 Parsel Tahsisi Talebi' konulu teklif yazısının görüşülmesi.

        12. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 'Muradiyesarnıç Mahallesi 132 Ada 2 Parsel Tahsis' konulu teklif yazısının görüşülmesi.    

        13. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 'Vıraca Mahallesi 49 ada 54 parsel hisse satışı' konulu teklif yazısının görüşülmesi.

Editör: Haber Merkezi